Politiets sitt fellesforbund går nå inn for å leggja ned fire av lensmannskontora i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt. Det gjeld mellom anna lensmannskontoret i Fitjar. Politiet sitt fellesforbund ser for seg at Fitjar lensmannskontor kan bli knytta til Stord.- Målet er å få mindre administasjon og såleis få fleire politi på vegen, seier fagforeingsleiar Bernt Norvalls til Haugesunds Avis.