-Nav arbeid og trygd held stengt fredag 8. mai grunna intern opplæring / kulturbygging, opplyser NAV Fitjar til fitjarposten.no

Det tidlegare trygdekontoret og sosialkontoret vert NAV-kontor frå 16. juni i år.  For tida skjer det mykje i etaten: Nye lokale, nytt datasystem og nye rutinar.