Fredag 3. oktober var 5.-7.klasse ved Rimbareid skule på tur i Rossneset.

Elevane vart delt i 10 grupper på tvers av klassestega og saman skulle dei løysa 10 postar på turen. Naturstien hadde varierte oppgåver og elevane måtte svara på alt frå namn på flagg, dyr, trær, blomar og bær til å vita kor tung ein stein og kor langt eit tau var. Ei av oppgåvene var å finna ut kven læraren var ved hjelp av eit barndomsbilete av læraren.  Det var ikkje lett. Gruppene jobba godt på dei ulike postane og elevane synte varierte og gode kunnskapar.

Ved benkane i skogen var det tid for felles lunsj og leik. Det var full aktivitet  og stor stemning då lærarane skulle bomma nærmare 100 elevar i ”Bom 50”.  Etter naturstien var det samling og teljing av poeng ved klubbhuset. Det var veldig jevnt og to grupper hadde lik poengsum.  Dei delte 1.plassen kun 1 poeng foran dei to neste gruppene. Gratulerer!

Ein flott tur med veldig flinke og kjekke elevar i 5.-7.klasse ved Rimbareid skule.