Sokneprest Roald Drønen har endeleg fått på seg habitten og kan gjera seg klar til gudsteneste, litt frostig, vel ein halvtime forseinka. Foto: Kjetil Rydland.

Nærmare to hundre store og små trassa gråvêret og fann vegen til gapahuken ved Kidnavatnet då turlaget og Fitjar kyrkje inviterte til friluftsgudsteneste andre pinsedag.

Etter at vegen til Olstjødno blei opna for tre år sidan, er det berre ein spasertur på eit kvarter opp til Kidnavatnet. Dei fleste tok beina fatt, med eller utan stokk, nokre få kom syklande, og dei som ikkje greidde å komma opp for eigen maskin, fekk hjelp av ulike motorkøyretøy eller ei sterk mor eller far.

Og trass i dei kalde regndropane som såg ut til å bli tettare og tettare, var det tettare enn nokon gong då det drog seg til mot gudsteneste. Me talde til minst 180 godt kledde sokneborn frå både Fitjar og andre delar av øya.

Skaparverkets dag

Det er viktig å ta med utstyr som fjellet krev. Foto: Kjetil Rydland.

Denne gongen hadde Fitjar kyrkje bestemt seg for å nytta friluftsgudstenesta til å markera Skaparverkets dag. Verda står overfor store utfordringar, og i 2015 vedtok leiarane i verda FNs berekraftsmål for å utrydda fattigdom, bekjempa ulikskap og å stoppa klimaendringane innan 2030.

Den norske kyrkja – og Fitjar kyrkjelyd – vil også vera med og ta ansvar for naturen og ei meir rettferdig fordeling, ved å be, spreia kunnskap og oppmoda til handling.

Lynet hadde slege ned

I samband med lysløypa til Svartavatnet blei det lagt straum med uttak ved gapahuken. Derfor såg kyrkjestaben for seg at det skulle bli enklare å få musikk og annan lyd til å breia seg utover den lydhøyre forsamlinga som hadde samla seg i skråninga nord for gapahuken.

Stort var vonbrotet då det viste seg at eldtunger hadde slege ned eit par dagar for tidleg, slik at sikringane hadde gått. Det lukta svidd i sikringsskåpet, og det var ikkje straum å få. Dermed var gode råd dyre for ein frostig sokneprest, Roald Drønen, og hjelparane hans. Og 180 soknebarn frå fjern og nær begynte å frysa i det kalde regnet.

Men når nauda er størst, er Tya nærmast. Før me visste ordet av det, kom storbonden opp i ekspressfart på ATV-en sin med straumaggregatet sitt. Og ein god halvtime forseinka var det klart for den tradisjonelle pinsegudstensta.

– For fantastisk til at ikkje Gud står bak!

Med straum i orgelet sytte kyrkjeverje Harald Rydland for akkompagnement til salmesongen i regnet.

Turid Lambach Fitjar las dagens tekst frå 1. Mosebok, 2. kapittel: «Dette er forteljinga om himmelen og jorda då dei var skapte, på den tid Herren Gud hadde laga jorda og himmelen. … »

Kyrkjelydspedagog Randi Lønning Matre og sokneprest Roald Drønen hjelptest åt med dagens preike. Begge var samde om at det er gud som må ha skapt alle menneske.

– Det er ikkje big bang! slo soknepresten fast!

Etter at velsigninga hadde lydd ut over fjellheimen, var det tid for kyrkjekaffi og lappar i gapahuken. Dei som ikkje hadde fått nok av frisk luft tok vegen til Svartavatnet og over Beinatjønnsvarden med turleiar Ellen Vestbøstad.

Mange tok kortaste vegen heim att, for sjeldan har det vel vore meir naglabit og halvvåte rever i fjellet på ein andre pinstidag. Men Fitjar kyrkje kan igjen sjå tilbake på ei fin og stemningsfull gudsteneste i fjellet, og frammøtet viser tydeleg at dette er eit populært tilbod.