Så går dei rundt om eit grantre medan dei syng

Litle nyttårsafta var vel 130 menneske samla til tradisjonell søndagsskulejulefest på Fitjar bedehus.

Festen vart opna av ungar som går på Agentklubben og i Bibel-gjengen ved søndagskulen. Dei fortalde oss jule-bodskapen gjennom tekstlesing til bilete og song. «Da Jesus ble født gav Gud lys til vår jord til glede for hele folket», song dei. Då dei rett etterpå fekk heile festlyden til å reisa seg og syngja og gjera rørslene til songen «Når vi deler med en venn», var det som om heile salen vart fyllt av glede.

Glede fekk me og oppleva då søndagskuleungane stilte opp og song nokre av dei songane dei syng på søndagsskulen. Det var god lyd i ungane og mange foreldre og besteforeldre sat stolte nede i salen.

Søndagskuleungane vart gripne av andakten til Lise Marie Litlabø. Ho fortalde om brotet mellom Gud og menneska då Adam og Eva åt av Kunnskapens tre. Ho illustrerte dette med ei snor og tre kuler. Ei grøn kule som var menneska og ei gullkule som var Gud. Ei svart kule som symboliserte synd knytta ho på midten av snora slik at den kom mellom Gud og menneska. Vidare fortalde ho at i jula kom Jesus til jorda for å ta bort alt det gale me gjer. Plutseleg medan ho haldt snora med dei tre kulene på, trylla ho laus den svarte kula slik at kontakten mellom Gud og menneska vart oppretta igjen. Dette var den glade bodskapen i jula, fortalde ho.

Same bodskapen vart også godt formidla av dei fire jentene Judith Emelie Hageberg, Guro Rimmereid, Marie Moldestad Oma og Ingvild Prestbø i songruppa Liljene. Dei song «Julenatt», «En stjerne skinner i natt» og «Himlen i min favn». Liljene song fleirstemt og fyldte salen med varm og vakker julemusikk.  

Etter fleire innslag spurte Elisabeth Moldestad, som leia festen, om det var nokon som var svoltne. Berre nokre få svara ja, så ho sa at det var berre dei som svarte som fekk mat. Då ho igjen stilte same spørsmål vakna alle og ropte så høgt dei kunne: «JAAA! » Etterpå kom det inn fat med kakemenn, Wienerbrød og pepparkakar, brusflaskar, saftmugger og kanner med kaffe og te.

Alle inntok mykje sukker, men det vart nok trimma vekk då ein gjekk rundt juletreet. Etter akkompagnement av piano og ei hornmusikkgruppe vart det skikkeleg feststemning rundt juletreet.

Festen var prega av mange glade born og vaksne. «Når du deler med en venn tennes lys i Himmelen. Tenn et lys for fred, for tro og håp og kjærlighet», vart det sunge i byrjinga, og det er ei fin oppfordring til alle no når me snart går inn i eit nytt år.

Så går dei rundt om eit grantre medan dei syng «Så går vi rundt om en enebærbusk».