Det ser no ut for at me nærmar oss ei løysing på nettsideproblema, men framleis heng litt att.

På ein del maskinar vil det framleis kome opp spørsmål om passord. Ikkje bry deg om det. Berre trykk avbryt på meldinga, så forsvinn ho, og du kan lese saka. Men du må gjere det både på førstesida og når du opnar saka.

På måndag vil me truleg få ordna opp i det òg.