Fitjar Næringsråd inviterer til medlemsmøte hos Vik-Sandvik, 15. april. I tillegg til utdeling av næringsprisen står òg eigedomsskatt på programmet.

Kven som får Fitjar Kommune sin næringspris for 2008 vil altså bli openberra denne kvelden, og ein representant frå Fitjar Kommune vil orientera om eigedomsskatten.

I eit skriv frå Fitjar Næringsråd ser me vidare at det vert avvikla årsmøte med val denne kvelden. Og det  vert orientering om, og omvising i, dei nye lokala til Vik-Sandvik. Ein matøkt har ein òg funne plass til.