Årsmøte Fitjar Næringsråd

Fitjar Fjordhotell

21. april 2016 18:00- 20:30

 

Fitjar Næringsråd, Fitjar kommune og Atheno inviterer deg med dette til årsmøte i Fitjar Næringsråd.

 

Tema:

” Sjå moglegheitane- gjer noko med dei ” 

 

Fitjar er ein god kommune å bu, leva og arbeide i. Slik vil me at det skal vere i framtida også.

Kva moglegheiter finnes i Fitjar og regionen vår? Korleis sjå desse moglegheitane? Korleis gjere noko med dei?

 

Program for kvelden:

 

18:00- 18:05 Velkommen v/ordførar

18:05- 18: 20 Utfordringar og moglegheiter v/Astrid K. Steinsland

18:20- 18:50 Bladet Sunnhordland v/ Magne Kydland

18:50- 19:20 Johannes Sandvik og Jorunn Hernes, Port Steingard

19:20- 19:35 Bringebæret UB Fitjar vidaregåande skule

19:35- 19:45 Utdeling av Næringsprisen

19:45- 20:00 Gjennomgang av årsmøtesaker

20:00- 20:30   Noko å bite i

 

Håper å sjå dykk!

Påmelding til : monika.hatlevik@haugnett.no  / 995 18 838