I dag vart det kunngjort at Næringsprisen for 2012 går til Fitjar Mekaniske Verksted AS.

I pressemeldinga om saka heiter det:

«Næringsprisen 2012 går til Fitjar mekaniske verkstad v/Hugo Strand. Verftet har på ein imponerande måte reist seg frå å liggja med «broten rygg» til igjen å bli ein svært viktig aktør og hjørnesteinsbedrift i næringslivet i Fitjar. Dei skaffar mange arbeidsplasser og må særskild berømmast for å satse på unge leiarar, rekruttert frå lokamiljøet i Fitjar. Dei framstår òg som eit ryddig velstelt verft.»