Dagleg leiar ved Bakeriet Frugård, Geir Kannelønning var blant dei som kom med innspel til FrP. Skjermdump frå sendinga

På fredag legg regjeringa fram ny tiltakspakke til næringslivet. FrP gjennomførte difor digitale innspelsmøter onsdag for å ta pulsen på Hordalandsnæringslivet.

På Sunnhordlandsmøte deltok Stord næringsråd, Atheno, Visit Sunnhordland, Bakeriet Frugård, Subshore, Aker Solutions og fleire andre bedrifter i frå Sunnhordland.

– Det er veldig positivt at ein sentralt i partiet ynskjer innspel frå oss lokalt. Eg er sikker på at våre to stortingspolitikarar Helge Andre Njåstad og Silje Hjemdal løftar lokale utfordringar knytt til tiltakspakken som skal leggast fram. For eigen del var dette eit godt møte som belyste utfordringane vårt næringsliv står i, at næringslivet stilte opp på kort varsel viser at dette er viktig, fortel Sigbjørn Framnes frå Stord FrP.

– Mange i næringslivet uttrykte bekymring for Stord lufthamn, det er ein av utfordringane eg håpar og trur blir gjort noko med. Stord lufthamn må likebehandlast med andre flyplassar, derfor må staten inn å gjera flykjøp på strekninga Stord -Oslo, legg Framnes til.

MVA og permitteringsregelverk

På møte kom det fleire innspel som at ein må passa på bedriftene som har falle utanfor dei generelle ordninga. Andre innspel var: permitteringsregelverk: kortare arbeidsgjevarperiode, låg mva på transport ut 2021, kompensasjonsordning for innreisekarantene, reisegarantiordning, støtte til kulturhus og kinoar og mva-utsetjing.

– Det var nyttige innspel vi fekk frå næringslivet som møtte opp på kort varsel. Den fremste oppgåva vår no er å hjelpa næringslivet over kneika, og trygga folk sine arbeidsplassar. Difor er det viktig at Stortinget legg til rette gjennom målretta tiltak slik at hjula framleis går rundt, seier stortingsrepresentant Helge André Njåstad.