457 personar røysta ved soknerådsvalet i Fitjar. Det er 22 %. Når det gjeld bispedømmerådsvalet er prosenten noko mindre.

Her kjem resultatet frå soknerådsvalet:
Faste medlemmer (alfabetisk rekkefølgje):
 Frøydis Almås
Roald Drønen
Johannes Olsen
Rune Longfjeld Rimmereid
Marit Tislavoll
Anne Britt Tornes
Annbjørg Stjern Tvedt
Svein Aarbø
 
Varamedlemmer.
Ellinor Auestad Bergesen
Svein Nøttveit
Sigfrid Skumsnes
Liv Rasmussen
Karvel Strømme