Marit Thorland, Øystein Helland og Ole Christian Tislevoll tok søndagturen til Kråko for å telje over kor mange hytter som har blitt bygd sidan vegen og hyttefeltet kom. Nedanfor kan du sjå resultatet.

Nye hytter, ferdige og under oppføring : 92 stk.

Gamle hytter, eksisterande før vegen kom : 56 stk.

Naust, nye og gamle : 26 stk.