Fitjarfestivalen er i hamn med eit over ein kvart million kroner i overskot. No får dei frivillige organisasjonane klingande mynt igjen for innsatsen. 

– Med dette har me nådd begge måla me hadde då me starta opp Fitjarfestivalen igjen for nokre år sidan. Det eine målet var å skapa eit positivt arrangement for fitjarfolk. Det andre var å styrkje det frivillige organisasjonsarbeidet økonomisk ved å gje organisasjonane delar av overskotet, opplyser festivalleiar Harald Rydland til fitjarposten.no. 

Festivalleiinga er i gang med å ajourføre timelister over dugnaden slik at det kan bli ei nokolunde rettferdig fordeling. Så vil fordelinga bli teke opp som sak og gjort vedtak på under årsmøtet til Fitjarfestivalen i oktober.

– Etter årsmøtet kan me så gi pengar til den einskilde organisasjonen. Om det vert gjort ved ei eiga happening eller om me berre sender pengane direkte inn på dei respektive kontoane, har me ikkje snakka om enno, seier Rydland. 

Eg tenkte å avslutta denne artikkelen med å seia: «Når det regnar på festivalen, dryp det på organisasjonane». Men det passar sjølvsagt ikkje. Det var jo mellom anna det fine vêret som var mykje av årsaka til suksessen i år.

– I det heile gjekk mykje vår veg denne gongen, smiler Harald Rydland til slutt.