På Rimbareid kryssa fire hjortar vegen rett framfor oss, og ville ikkje posera for fotografen. Foto: Kjetil Rydland.

Hjorteteljinga torsdag kveld viste 64 par lysande hjorteauge ute i mørkeret i Fitjar, mot heile 107 torsdag for ei veke sidan.

Det er Fitjar Bygdeservice som har ansvaret for å telja hjort i Fitjar. Karl André Rydland og Tore Sigurd Fitjar tok over oppdraget for fire år sidan, etter Ronny Korneliussen, som hadde ansvaret i Fitjar kommune i mange år.

I lyset frå ein caps frå Amerika noterer Tore Sigurd Fitjar opp talet på hjort etter kvart. Foto:Kjetil Rydland.

Dei køyrer ei fast løype gjennom Fitjar-bygda, forbi dei fleste bakkane der det plar vera mykje hjort. Og dei køyrer same tidspunkt som dei gjorde gjorde i fjor, tilnærma same dato og klokkeslett. Dei køyrer rundt ein gong i veka, seks torsdagar på rad, og etter siste turneen er det berre to rundar att.

I år har dei sett fleire hjortar enn tidlegare, seier Tore Sigurd Fitjar, som hadde har stått for teljinga dei to siste torsdagskveldane. Då han var ute på skjærtorsdag, talde han heile 107 hjortar!

Derfor hadde me håp om å sjå mykje hjort då me la i veg i torsdag kveld. Men den durkdrevne hjortejegeren dempa forventningane noko, etter som bøndene har køyrt møk i det siste. Kumøk, og kanskje spesielt grisemøk, gjer at hjorten kan styra si begeistring.

I lyset frå ein laus «1000-meter», ei halogenlykt med 55 watts pære, var det ikkje ein einaste hjort å sjå på vegen frå Vestbøstad og Breiavikjo, over Dalen og Nesbø. Me såg ikkje den første hjorten før me kom til Årbø og speida nedover mot Storavatnet. Der stod ein einsleg bukk og lyste i mørkeret.

Både på bakkane på Rydland og i Rydlandsskogen var det etter måten få hjort å sjå på sørveg. På Liarbø har Karl André nyleg køyrt møk, men no er hjorten begynt å koma tilbake. Hjortetalet begynte ikkje å ta seg skikkeleg opp før med kom lenger nord og speida over dei «feite» hjorteområda på austsida av fv. 545 på Rydland og Årbø.

På veg nordover auka hjortetalet jamt og trutt; både i Vik og på Rimbareid var det flott med hjort å sjå. På Rimbareid kom fire lettbeinte rette over vegen i fullt firsprang. Me kunne lett at grilla ein av dei over panseret, men det er ein dårleg måte å skaffa seg hjortekjøt.

Totalt fann 64 hjort, med stort og smått, trass i at mange bakkar er dekte av møk. Dette viser at det er mykje hjort i bygda. På grunn av møkespreiing er talet er lågare enn tidlegare torsdagar i vår, men høgare enn dei siste åra. Den offisielle hjorteteljinga stadfestar det inntrykket me har hatt lenge, at hjortestamma er større enn nokon gong.

Resultatet av hjorteteljinga blir sendt til Fitjar kommune, og går inn i hjorteviltregisteret. Under jakta må alle jegerar registrera all hjort som dei observerer. Saman med «Sett hjort»-skjemaet utgjer hjorteteljinga kvar vår grunnlag for viktig statistisk materiale, som blir brukt i forvaltninga av hjortevilt.