Aldri har me opplevd at det har vore så mykje folk på Sjøsio allereie ved starten av festivalen. Foto: Håkon C. Hartvedt

Mykje folk var på plass i bodgata alt ein halv time før opning, og når det heile vart offisielt opna av ordførar Wenche Tislevoll, var matteltet mest fullt. Og det vart festivalstemning frå første stund, noko countrymusikarane Tanya Page Aase og Leif Sverre Aase hjalp godt til med.

Leif og Tanya. Foto: Håkon C. Hartvedt

Festivalleiar Sigurd André Maraas ønskte velkomen til festival og kunne fortelje at Fitjarfestivalen i si noverande form vert arrangert for 6. gong i år. Han peikte vidare på at ein i år har teke mange nye steg, ikkje minst i matvegen. Han nemnde òg den flotte bodgata og at ein i år har lagt opp til uterestaurant på kaien. Det siste var tydelegvis noko fitjarbuen sette pris på i det restauranten var fullsett med ein gong.

Sigurd Andrè Maraas. Foto: Håkon C. Hartvedt

Fitjarordførar Wenche Tislevoll fekk besøk av Stord-kollega Liv Kari Eskeland. Foto: Håkon C. Hartvedt

Ordførar Wenche Tislevoll meinte i sin opningstale at fitjarfestivalen får Fitjar til å blomstre og gjer folk stolte og byggjer opp under fitjaridentiteten. Ho kunne òg fortelje at kommunalminister Jan Tore Sanner vitjar Fitjarfestivalen i morgon rundt kl 17.00. Så om nokon har noko å spørje ministeren om, så har dei sjansen då.

Frå Bodgata. Foto: Håkon C. Hartvedt