Mange frå Fitjar nytta den flotte søndagen i dag til ein tur på skeisebanen på Vikahaugen. For 20,- kunne ein vera her og skeisa så lenge ein ville. Det var kjekt å treffa kjende på isen og ungane (og foreldra) storkoste seg!