Kraftige regnbyer hindra ikkje at det vart godt med folk på Larsen-kaien under auksjonen i samband med Fiskefestivalen i år. Godt med fisk var det òg.

Strålande vèr var det då fiskarane drog ut, og fisken beit villig. Som før var det mykje makrell som fylte fiskekassene ved innveginga, men i år var det og mykje fin sei på mellom 1 og 1,5 kg som vart fiska opp. Mykje fin fisk blei difor liggjande att etter deltakarane, til glede for mange fitjarbuar som på denne måten fekk fine fisk med seg heim.

Under auksjonen på ettermiddagen hølja det ned i byer. Fullt av folk på kaien var det likevel, og mange fekk gode tilslag under denne auksjonen som i år vart arrangert for andre gong. Her vanka det både grasklipparar, breidbandopplegg, 14 tonn med grus, måling – og mykje anna spennande. Mange koste seg og med fiskesuppe, pølser eller hamburgarar som var å få kjøpt på kaien.

Mykje folk på kaien under auksjonen til tross for kraftig bygevær. Foto: Håkon C. Hartvedt