Temakvelden i Fitjar kyrkje «Lyden frå prestegarden» med familien Oma, var ein kveld med både sjarm og gode musikkopplevingar.

Så er det jo òg heilt spesielt å ha ein prestefamilie i bygda der alle kan framføre musikk i ei eller anna form, slik familien Oma kan. For her var dei med alle åtte, frå vesle Ole Kristian til mor og far.

Om ikkje alle innslaga i den rundt 100 minutt lange konserten sat like bra, mangla det såvisst ikkje på høgdepunkt og strålande fine framføringar. Samla sett er det imponerande at ein finn så mykje lyrisk og musikalsk talent i ein og same familie.

Denne gongen vil me starta med å trekkje fram mora i familien, Elisabeth Moldestad, sine tekstar. Levande og varme skildringar om nære livssituasjonar. Ikkje utan grunn at ho får ein salme med i den nye salmeboka. Og så godnattsongane ho har laga til kvar einskild av dei seks borna?! Heilt fantastisk – og nydeleg framført.

Ingvild har me skrive om mange gonger. Ho har ei heilt spesiell stemme, og ho viste det i går kveld òg. Denne gongen var det spesielt den vakre «Du omgir meg» som gjekk rett under huda. Synniva har ikkje vore så mykje frampå, men ho fekk ved fleire høve i går vist at ho er ein habil pianospelar. (To «innleigde» hjelparar på piano fekk òg vist det, men det er familien Oma som må få vere i fokus denne gongen.)

Marie går på ein måte i Ingvild sine fotspor, lagar som ho sine eigne songar og framfører dei betre og betre. Johannes og Eirin kom greit gjennom nokre melodiar på fiolin, og Eirin sjarmerte òg med ukulelespel.

At Olav Oma har ei rund og varm stemme, visste me. I går overraska han oss mellom anna med ein god versjon av Bjørn Eidsvåg sin «Klovnar».

Heile gjengen starta det heile med den vakre á capella songen «As we went down», og familien hadde fleire flotte framføringar der fleire song i lag. Høgdepunktet for oss denne gongen vart «Shine your light» med Ingvil, Marie, Elisabeth og Olav. Tett og vakkert framført.

Ein flott kveld som syner at me slett ikkje treng å gå over bekken etter vatn.

170 frammøtte fekk med seg det heile.