-Det har nok gått med ein 30-40 timar til brøyting i jula, seier Tore Sigurd Fitjar til fitjarposten.no

For sjeldan har det vore så mykje snø i jula som i år. Og no når det er meldt minusgradar etter snøfallet, er det spesielt godt å få måkt unna før massane stivnar til is.

Men heilt enkelt å vera brøytemannskap i jula er det ikkje.

-Eg forstår at det ikkje alltid er enkelt å vita kvar ein skal setja bilen når snøen lavar ned, og ein gjerne har besøk i tillegg. Men når bilane står langs vegkanten, slik at dei nesten når ut i midten av vegen, er det ikkje lett å få brøyta skikkeleg, sukkar Tore Sigurd Fitjar.

Eit viktig apropos til oss alle…