Musvåken på Rydland har ikkje bruk for det skarpe auga sitt og det kvasse nebbet lenger. Foto: Kjetil Rydland.

I går fann me ein stor rovfugl i Dalen på Rydland, rett sør for sørspissen av Storavatnet, og det viste seg å vera ein musvåk.

Musvåk er ein nokså stor fugl, litt større enn ein hønsehauk, og nokså sjeldan her i Fitjar. Som kjent har det vore fleire musvåkar å sjå på Rydland i vinter, over bakkane til Karl André Rydland.

Det skal har vore til saman fem musvåkar, men i det siste har dei ikkje vore å sjå, fortel fugletittar Ole Vidar Helland, som har panoramautsikt over bakkane til Kala.

Den stolte musvåken har falle død til jorda i Dalen ved Storavatnet. Foto: Kjetil Rydland.

Etter dagens funn veit me i alle høve kor éin av dei stolte fuglane med dei hårete beina har blitt av. Han ser ut til å ha lege nokre dagar på bakken i Dalen, men det var ikkje godt å vita kva som har enda livet hans. Kroppsvisiteringa viste ikkje teikn på ytre vald, så fuglen kan ha døydd av sjukdom.

Musvåken har karakteristiske, hårete bein. Foto: Kjetil Rydland.