Fitjar kulturskule og Fitjar folkebibliotek har gått saman om å tilby ei musikalsk forteljestund for dei aller minste borna førstkomande tysdag føremiddag.

Dei gjer dette for å setje fokus på kor viktig det er å introdusere song/musikk og bøker for ungane tidleg.  Arrangementet er såleis for born mellom 0-3 år. Det heile startar kl 10.00.

Ingressbilete: Frå førestillinga  våren 2014. Foto: FP/HCH 

(Annonse)