Møteaksjonen med Svein Nordvik med team fortset denne veka med møte både på Betania i Øvrebygda og på Fitjartun.

– Mange menneske har vitna om at dei har møtt den levande Gud til frelse, fornyelse og helbredelse, og mange menneske har kome frå fjernt og nær for å ta del i det som skjer, seier pastor Frank Håvik i Menigheten Fyrlykta som står som arrangør for møta. Han ønskjer òg å takka folk frå andre kristne forsamlingar i Fitjar som har hjelp til på mange måtar.

For nærare detaljar: Sjå annonsa oppe til høgre på nettsida.