Roald Drønen intervjuar Josef, i Nils Ingmar Hageberg sin skapnad. Foto: Kjetil Rydland.

Tradisjonen tru fylte elevar frå alle tre barneskulane i Fitjar kyrkja til julegudsteneste i går, med Josef som ein av hovudrolleinnehavarane.

Som vanleg når det er julegudstenste i Fitjar, stilte dei fleste elevane i bygda opp i kyrkja. Og barneskuleelevane frå Rimbarteid, Øvrebygda og Selevik sette sitt preg på gudstenesta med mykje song og spel. Nedleggingsspøkelset som truga dei to grendaskulane i går, la ingen dempar på stemninga.

Som vanleg har lærarar og elevar på skulane førebudd seg godt til jul. Elevar på ulike klassesteg spelte piano, tente adventslys, las bibeltekstar og song. Med kjende og kjære julesongar gjorde dei sitt til at julestemninga begynner å trengja inn under huda på oss.

Eit litt utradisjonelt innslag frå gårsdagens gudsteneste var eit «TV-innslag frå Nasareth». Sokneprest Roald Drønen hadde kledd seg ut som journalisten Levi, og heldt eit artig intervju med sjølvaste Josef. Nils Ingmar Hageberg gjorde ein flott innsats som fosterfar til Jesus:

– Jesus er ikkje son min, men eg har alltid sett på han som det, sa «Josef» blant anna, og la til at han trudde det var Guds vilje at han skulle gifta seg med Maria, Jesu mor.

Som kjent hadde ikkje Josef noko enkelt liv, som fosterfar til Jesus. Men han takla utfordringane godt. Det same kan me seia om Nils Ingmar under gårsdagens «TV-overføring».

Me takkar både store og små for innsatsen i kyrkja, for mykje god julestemning!

Sokneprest Roald Drønen ser på at 7. klasse avsluttar gårsdagens skulegudsteneste. Foto: Kjetil Rydland.