Det vert medlemsmøte i Fitjar Festivalforening måndag 21. juni kl. 19.00, i Fitjar Kultur-og idrettsbygg.

-Om fleire lag/organinsasjonar har lyst til å verta medlemmer,  er dei  sjølvsagt velkomen, melder styret for Fitjar Festivalen.