Natt til søndag 30. mars skal me stilla klokka til sommartid. Det vil sei at klokka skal stillast ein time fram, mot sommaren.

Siste helga i mars gjer me i Noreg som landa i EU og stiller klokka frå normaltid til sommartid. Klokka skal stillast mot sommaren, og formelt skjer dette ved at ein klokka 02.00 søndag 30. mars stiller klokka fram til 03.00.

Når ein går frå vinter- til sommartid vert morgonane ein liten tanke mørkare og kveldane ein liten tanke lysare. I fylgje Store norkse leksikon vert dette gjort for å oppnå ein arbeidsmessig og helsemssing bedre utnytting av døgnet sine lyse timar. 

Etter ein del fram og tilbake i perioden 1916 til 1965 vedtok Stortinget at 1965 skulle vera det foreløbig siste året med somamrtid. Så i 1980 var sommartid på nytt innført i Noreg, og sidan den tid har me kvart år veksla mellom sommartid og vintertid (normaltid). Sommartida varer fram til siste helga i oktober, og då får me attende den timen me «misser» no.