– Det har vore ein jamn straum av folk i heile føremiddag, sa folka frå valstyret då me var innom Fitjar Kultur- og Idrettsbygg tidlegare i dag. Dei såg ikkje bort ifrå at det blir mykje god valdeltaking i år. Bilete: Her avgir Svein Bremskau si stemme medan Åse Toskedal ser til at det går rett for seg. Foto: Håkon C. Hartvedt

Også kyrkjevalet ser ut til å kome godt ut med omsyn til valdeltaking i år. – Det ser ut til å vere ein tendens til at det er fleire som stemmer i år enn for fire år sidan, meinte Arvid Refvik som var vakt i lokalet.

Hanna Vestbøstad stemmer ved kyrkjevalet etter å ha registrert seg hos Sigrunn og Trygve Eiken (utanfor biletet). Foto: Håkon C. Hartvedt