Justis- og beredskapsministerMonica Mæland på Fitjar besøk. Her saman med Jo Kjetil Strand og Silja Ekeland Bjørkly på Dåfjorden Slipp. Arkivfoto: Kjetil Rydland.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland var på ein snarvisitt i Fitjar laurdag ettermiddag, og gav voner om at den forhatte kystsoneplanen vil bli behandla på nytt etter at Hordaland og Sogn og Fjordane går saman i Vestland fylke.

Hausten 2017 vedtok fylkestinget i Hordaland ein regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger. Denne har vore ein raud klut for politikarar og næringsdrivande i Fitjar, og høgreleiar Jo Kjetil Strand nytta høvet til å seia si meining då kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland kom på eit kort besøk til Dåfjorden Slipp i går.

Den lokale høgreleiaren er oppteken av at me treng attraktive næringsareal til sjø i Fitjar, og brukte dei dyrebare minutta til å leggja saka fram for Monica Mæland, og be om at planen blir oppheva. Kystoneplanen ligg nemleg på hennar bord i Departementet.

Statsråden ville ikkje uttala seg konkret om planen, men fylkesorførarkandidat Silja Ekeland Bjørkly minte om at alle planar må reviderast i samband med samanslåinga av Hordaland og Sogn og Fjordane til eitt fylke.

Då vil kommunalministeren be om å få saka tilbake etter at fylkeskommunen har gjort om på den noverande kystsoneplanen. Høgreleiar Jo Kjetil Strand etterlét ingen tvil om kva han meiner om planen.

– Eg høyrer kva du seier, sa statsråden, og lova å ta argumenta med seg i behandlinga.

Fylkesordførarkandidat Silja Ekeland Bjørkly nytta høvet til å lova at Fitjar vidaregåande skule vil bestå om ho kjem til makta. Skulen på Fitjar fyller ein viktig funksjon, som ikkje andre vidaregåande skular er like gode på, meinte ho.

Både når det gjeld Fitjar vidaregåande skule og kystsoneplanen hadde ministeren ei god trøyst:

– Mykje blir løyst om du blir ordførar, Jo Kjetil Strand, og Silja Ekeland Bjørkly fylkesordførar, slo Monica Mæland fast, før ho måtte hasta vidare på valkampturneen sin.

Ingeborg Prestbø t.h. har om politikk på skulen, og nytta høvet til å møta ein toppolitikar. Foto: Kjetil Rydland.