Foto: skyss

– Det aller meste av busstrafikken i Vestland vil stoppe dersom det blir streik, inkludert skuleskyss som vert køyrd med buss. Bybanen vil også stå, og fleire båt- og ferjesamband vil stå eller bli redusert, melder Skyss.

Pressekontakt i Skyss, Ingrid Dreyer, fortel at det vil gå nokre enkeltavgangar med buss nokre få stader. Skuleskyss som vert køyrd med taxi vil i hovudsak ikkje bli påverka.

– Partane i konflikten møter hos Riksmeklaren med frist ved midnatt natt til søndag 11. april. I tråd med spelereglane som gjeld for lovlege arbeidskonfliktar, set Skyss ikkje inn kompenserande tiltak for å bøte på konsekvensane av streiken. 

Digital ruteinformasjon (appen Skyss Reise og sanntidstavler) blir ikkje oppdatert med innstilte avgangar, men Skyss legg ut informasjon om streiken i tilgjengelege kanalar og på skyss.no og kringom.no.

Buss

  • All busstrafikk i bergensområdet vil stå: ruteområda Bergen sentrum, sør og nord, som også inkluderer Austevoll, Os og Osterøy, og Vest (Øygarden og Askøy) og Nordhordland
  • All busstrafikk vil stå i ruteområda Hardanger/Voss, Sunnhordland og Modalen/Vaksdal, med nokre få unnatak i Modalen, og i ruteområda Sunnfjord, Nordfjord og Sogn, med nokre få unnatak i Sogn
  • Serviceskyss i Sogn og Fjordane vil gå som normalt

Bybanen

  • Bybanen vil stå

Båt

  • Bybåtsambanda (Knarvik-Bergen og Kleppestø-Bergen) og båtruta Bergen-Sogndal vil stå
  • I tillegg blir båtsambandet mellom Bergen og Selje redusert, her syner vi til Norled for detaljinformasjon

Ferje

  • Ferjesambanda Buavåg-Langevåg og Utne-Kvandal vil stenge. Desse sambanda har omkøyringsveg.
  • Ferjetilbodet på Gjermundshamn-Årsnes og Skjersholmane-Ranavik vil bli redusert, vi ber reisande sjekke skyss.no for detaljar

Individuelt tilrettelagt skuleskyss

  • Skuleskyss med drosje på heile reisestrekninga er ikkje venta å bli påverka. Skuleskyss med drosje på delar av strekninga i kombinasjon med buss, vil i dei fleste høve bli innstilt.