Ein mobil lift er på plass hos FMV på Sveiseneset i Havn. Doningen gjer at verftet no lettare kan ta servicearbeid på mindre fartøy på opptil 30 m. Foto: Håkon C. Hartvedt

-Dette gjev eit betre tenestetilbod til kundane og tryggar arbeidsplassane våre. Det vil òg vere bra for reiarane og oppdrettselskapa i regionen vår, seier verftsdirektør, Hugo Strand, til fitjarposten.no.

Hugo Strand. Foto: Håkon C. Hartvedt

Mobil-liften skal rulle ut på to kai-pirar som ligg parallelt med  plass til ein båt i mellom. Liften kan så løfte båten opp og køyre han til verkstadshallen eller andre plassar på verftet der arbeidet på båten skal utførast. Løftekapasiteten på liften er på 300 tonn.  I tilknyting til opplegget er det òg eit miljøanlegg.

Fylkesmannen har godkjent opplegget, og FMV har òg vore i god dialog med Fitjar kommune om dette. 

-Dei har òg godkjent planane, men me har inne en søknad om å få leggje pirane 15 m lenger vest enn først tenkt, seier Strand, som vonar på positivt svar så snart som mogeleg.

Martin Lefleur og Thomas Vestbøstad Waage stilte opp foran hjulet for å hjelpe oss å seie noko om dimensjonane på mobil-liften. Foto: Håkon C. Hartvedt