Nøklar funne på Fitjartun

Mista du nøklane dine på ungdomshuset i går, ta kontakt med Ingfrid Gloppen