Eit femtitals ivrige misjonskvinner og fem menn benka seg rundt nydelege pynta vårbord på Stranda bedehus, for å ta del i misjonssamling for Det norske misjonsselskap.

Dette var ei fellessamling for heile prestegjeldet, og det  var representantar der frå både Stranda, Osterneset, sentrum og Øvrebygda.

Møtet vart opna med flott song av sokneprest Olav Johannes Oma og kona Elisabeth Moldestad. Soknepresten kom og med ei helsing til forsamlinga med utgangspunkt i Jesu ord om å gå ut i all verda, og Solveig Lunde Jekteberg kom med interessant misjonsinformasjon om kvinnearbeidet ho har teke del i i Kamerun.

Leiaren  i Fitjar fellesforeining av NMS, Ellen Karolina Hovstad leia eit kort årsmøte, krydra med flotte smørbrød og deilige blautkaker.

Andakten som avslutta samlinga var det områdeleiaren i Sunnhordland, Edel Sørvik, som stod for.

Til hausten skal NMS sitt områdestemne haldast på Fitjar, og fellesforeininga inviterer bl.a. alle på Fitjar til å vera med på Misjonsfest på Fitjar bedehus om ettermiddagen den 26. august.