I alle høve er det desse me vil setja fokus på i ”Minnest du songen?”- arrangementet i år. Og me har difor valt å kalla samlinga for ”Minnest du søndagsskolesongen?, denne gongen.

 

Som vanleg blir det mest allsong, men det skal òg bli plass til solistar, både store og små – med søndagsskolehistorier og morosame historier frå barnemunn, innimellom.

Lars K. Vik er kapellmeister for husorkesteret som truleg vil bestå av piano, el. bass, piano,
trommer, gitar, fiolin og trekkspel, og Håkon C. Hartvedt er som vanleg programleiar og bind det heile saman. Men først og fremst blir dette ei kveld med songane i sentrum. Dei enkle songane som framleis har oppmuntrande bodskap til både store og små. Og litt nostalgi er vel heller ikkje å forakte?.