For nokre dagar sidan kom det ein aldri så liten sensasjon til verda i den store fellesfloren på Rydland, ein ørliten NRF-kalv på 10-12 kilo. Vanlegvis veg nyfødde NRF-kalvar i dag mellom 30 og 40 kilo, fortel bonde Lars J. Rydland. Derfor blei dei nokså forskrekka då det vesle krypet på vel 10 kilo såg dagens lys. Kossekalven blei fødd seks veker for tidleg, og hadde ein tvillingbror som det ikkje var liv i. Mora heiter nr. 938 og tilhøyrer Rydland Storfe DA eller ein av eigarane i samdrifta.

Kalven ser ut til å trivast, men drikk berre rundt ein liter mjølk morgon og kveld, rundt ein tredel av vanleg kalverasjon. Noko langt liv kan nok ikkje det vesle krypet sjå fram till. Av fleire grunnar. Tvillingsøser til stut har under 10 % sjanse for å vera fruktbar, så denne ville uansett hatt liten sjanse for å veksa opp til ku. Tvillingsøstrer til stutar blir vanlegvis selde som foringsdyr, som stutar. Men denne stakkaren må nok nøya seg med eit endå kortare liv, som maskot, før han blir slakta.