– Fitjar sine to yngste handball-lag, jenter og gutar 9, hadde si siste handballtrening torsdag 23.05. Dette vart markert med utdeling av medaljar frå Norges håndballforbund, som takk for innsatsen i minihandballen sesongen 2012/2013.

– Sesongavslutninga vart sjølvsagt òg feira med is og brus, fortel Annlaug de Fine til fitjarposten.no, og ho forset:

– Dei to laga har vist god utvikling og flott innsats gjennom deira fyrste sesong på handballbanen. Dei er ein flott gjeng og Eirik Larsen har vore trenaren deira denne sesongen. No tek dei sommarferie frå handballen, men til hausten er dei klar igjen. Då er òg andre som har lyst til å spela handball velkomne til å bli med.