Miniatyrskytinga startar opp att i neste veke, melder Knut Vik i Fitjar Skyttarlag.

Det blir oppstart for miniatyrskytinga i Fitjartunkjellaren måndag den 4. november.

Påmelding til Knut Vik, tlf. 97082646, innan torsdag 31. oktober.

Miniatyrnemnda i skyttarlaget ønskjer vel møtt.