Miniatyrskytinga startar opp att i neste veke.

Det blir ny runde med miniatyrskyting i Fitjartunkjellaren frå måndag den 10. februar.

Påmelding til Knut Vik på telefon 97082646 innan torsdag 6. februar.

Miniatyrnemnda ønskjer vel møtt.