Miniatyrskytinga startar opp att måndag 3. november.

Det blir oppstart miniatyrskyting måndag 3. november kl. 17.00 i Fitjartunkjellaren.

Påmelding innan torsdag 30. oktober til Knut Vik, mobil 97082646.

Miniatyrnemnda ønskjer vel møtt.

(ANNONSE)