Rundt tjufem skodelystne møtte fram for å sjå bilete frå avdukinga av Håkon den Gode på Fitjar i 1961.

Dei fleste frammøtte var noko tilårskomne, og hugsa godt ein av dei største dagane i soga til Fitjar-bygda, 18. juni 1961. Derfor kunne dei gi mange interessante kommentarar til dei 30 bileta som blei stilte ut.

Elise Aarbø i arbeidsgruppa opna utstillinga. Deretter tok Torhild Andersen med seg publikum frå biletet til bilete og orienterte. Til dette fekk ho god hjelp av publikum; mange av dei hugsa godt kor dei var den store dagen. Og dei kjente att mange av personane på bileta, både lokale heltar og celebre gjester som ikkje har vist seg her i bygda verken før eller seinare.

Wenche Tislevoll takka arbeidsgruppa på vegner av Fitjar kommune, og overrekte verfortente blomar.