Ølflasker og tomemballasje til pizza hadde blitt kasta på heilt feil stad. Foto: Privat.

Då ein av dei faste lesarane våre gjekk forbi parkeringsplassen ved Rydlandssago i går føremiddag, hadde nokon kasta frå seg ein haug med tomme hermetikkboksar, flasker og andre glas.

Det var ikkje noko vakkert syn som møtte vår mann på parkeringsplassen ved Rydlandssago, der vegen går til Morkavatnet eller til Prestavarden og Vatnadalen på Stord. Ei heil røys med tomme ølflasker, hermetikkboksar og ymse glas låg akkurat der bekken kjem ned frå Stebmetjødno.

Det kan sjå ut som om miljøsvin hadde avslutta pizzafesten med å kasta frå seg tomgodset på heilt feil plass. Det er heilt uforståeleg for tipsaren vår – og for oss – kvifor dei har valt å kasta søppelet frå seg akkurat her.

Dette høyrer heime i dei nye, oransje bosdunkane som SIM har levert ut i det siste. Og det kan då ikkje vera meir arbeid å kasta det i ein slik enn å forsøpla naturen.

Slike private «deponi» har ein tendens til å avla gjentaking, og derfor er det godt at i kveld er alt søppelet borte. Ein annan av våre faste lesarar, som helst vil vera anonym, har fjerna alt tomgodset og deponert det i eigna container. Godt jobba!

Her ved bekken og skiltet mot Vatnadalen låg svineriet. Foto: Privat.