Ferske tall fra Boligprodusentenes forening viser at Mesterhus, med hus som mellom anna Engevik og Tislevoll leverer, er tilbake øvst på lista over Norges største boligbyggjarar. Fotoet syner det prisbelønte huset  Mesterhus Marstein. 

Med 1103 påbegynte bustader i 2014 er Mesterhus no større enn Blinkhus, som toppa lista i 2013.

– Vi er stolte over å ha tatt tilbake posisjonen som Norges største bustadbyggjar i ein krevjande marknad. Vi har også auka sal på byggematerial. 2014 var eit godt år, seier kjedeleiar i Mesterhus Norge Raymond Myrland.

Bustadprodusentane si rankingsliste er utarbeidd i samarbeid med Prognosesenteret på bakgrunn av bransjeorganisasjonen sin bustadstatistikk.

 

        Rangering etter igongsette bustadprosjekt

 

    1. Mesterhus – 1103 (2013: 2. plass)

2.Blink Hus – 989 (2013: 1. plass)

3.Obos – 889 (2013: 5. plass)

4.Nordbohus – 887 (2013: 4. plass)

5.Byggmann – 859 (2013: 6. plass)

6.Selvaag Bolig – 757 (2013: 3. plass)

7.Norgeshus – 735 (2013: 7. plass)

8.Systemhus – 651 (2013: 9. plass)

9.Boligpartner – 509 (ny på listen)

10.Block Watne – 501 (2013: 8. plass)