Glade gutar som ikkje har sett så flotte skiforhold i Fitjar på ein mannsalder, Odd Sverre og Vidar Larsen. Foto: Kjetil Rydland.

Endå meir snø freista fleire til å gå rundt Melen i dag.

Endå meir nysnø gav endå betre skiføre i fjellet. Og fleire nytta høvet til å gå rundt Melen søndag. Me møtte mange spreke kvinner og menn, både ovbygdingar og andre, som brukte dagen til å nyta dei eventyrlege forholda i fjellet. Og det var allmenn semje om at dette er det beste skiføret me har hatt på 30-40 år.

Kor alle dei andre spreke var, har me ikkje fått rapport om. Vonleg har dei vore andre stader og nytt vinteren. For det kan gå 40 år til neste gong forholda er så flotte.

Glade gutar som ikkje har sett så flotte skiforhold i Fitjar på ein mannsalder, Odd Sverre og Vidar Larsen. Foto: Kjetil Rydland.