Nedanfor følgjer ein del meldingar frå Fitjar frivilligsentral.

Bading i basenget på Rimbareid
Minner om at det er bading ved bassenget Rimbareid skule i dag og neste måndag (siste 10.12.)
Bassenget opnar på nyåret 7.januar.

Julefest for einslege i Fitjar
Frivilligsentralen kan melda om stort engasjement blant folk i Fitjar når det gjeld annonsert julefest for einslege.
Dagleg leiar ved Frivilligsentralen og frivillig Hrafn Thorsteinsson har fått henvendelse frå mange som ønskjer å gje eller bidra i forkant av julefeiringa.Vi har fått tilbod om lefser, lokale, praktisk hjelp i forkant, penger, m.v.Dette har tydelegvis engasjert mange – og vi reflekterer at om det ikkje melder seg nokon som har behov for ei slik julefeiring, har vi oppnådd  å vekkja tanken om å dela med andre. Og  det er ingen tvil om at fitjarbuen innehar denne gode eigenskapen !
Minner om frist for påmelding for dei som ønskjer å vera med på ei slik julefeiring:  6. desember

Frivilligsentralen har ope måndag – torsdag, så det er berre å ringe eller stikke innom og melda deg på! 
Telefon 53 49 90 91 (kontor i Kultur-og Idrettsbygget).

 

5.desember – Frivillighetsdagen!

FN har utropt 5. desember til verdas Internasjonale Frivillighetsdag.
Bruk denne dagen (og sjølvsagt andre dagar) til å gjera noko kjekt for andre – stikk innom naboen, eller besøk nokon du har utsett lenge, hjelp nokon med eitkvart….

Det er òg fint å gje alternative julegåver:    

Lag eit pent kort der du for eksempel gir bort:
–         ein skogstur /fjelltur
–         ein helgevask
–         ryddesjau i garasjen/kjellaren
–         ”piknik” i skogen….eller liknande…..det er berre fantasien som stoppar deg, og dette koster ikkje pengar. 

Nordmenn er verdsmeistrar i frivilligheit ! Det å gjera noko for andre kan vera ein god investering i sosial kapital for deg sjølv!