Fitjar Kraftlag som  sidan i går kveld har  hatt store utfordringar i straumnettet grunna lynnedslag.

Det er skifta trafo i Dalen, Sandvik, Raunholm, Lønevågen og Engevik. I tillegg har ein hatt fleire feil i øyane samt Osternes og Helland. Me arbeider no med å reparera dei siste feila i øyane, samt ein trafo i Kråko. Me håpar at alle har fått straumen tilbake i løpet av ettermiddagen.

Mvh Fitjar Kraftlag

Therese W. Nysæther