Det var vakkert pynta med blomar og lys. Foto: Håkon C. Hartvedt

Nake og bart vart delar av  Jesu lidingssoge boren fram i tekst og tonar, ein stille time til ettertanke.

Me snakkar om temakvelden «På veg mot Jerusalem – ord og tonar mot påske» i Fitjar kyrkje i kveld, der Fitjar sokneråd hadde invitert Kari Bolette Lundal og Anne Lene Jordåen til å bidra med opplesing og fløytespel. Fantastiske aktørar på kvart sitt felt, noko me òg fekk oppleve denne kvelden.

Pasjon og melankoli prega både tekst og tonar, og mana til stille og senka skuldrer – med tekstar av mellom andre Arnold Eidslott, Liv Norhaug, Selma Lagerløf og Andre Bjerke, og tonar av Marais, Bach og Sveinsson.

Innimellom fløytespelet og opplesinga, fekk kyrkjelyden vera med på allsong på kjende songar som «Du som låg i natti seine», «Korset vil jeg aldri svike» og » Å, salige stund uten like.»

Framme i kyrkja var det vakkert pynta med blomar og lys, noko som skapte ei vakker ramme rundt samlinga.

Om lag femti fekk med seg det heile.

Det var vakkert pynta med blomar og lys. Foto: Håkon C. Hartvedt