Dei kunne overdrive før i tida òg. Besten vår på Skåtet fortalde om ein kar som heitte Knut Årbø. Han var ein meister i å mura steingardar. Dei var så flotte at ein kunne sjå dei murane han hadde laga. Det vart fortalt at han murte gard like snart som ein mann sprang. Og endå til var han i urane og henta stein…