Også Jokerbutikken på Rydland har hatt besøk av vandalar. Ein raud postkasse er riven ned frå veggen, eit utelys er smadra og eit Jokerskilt er øydelagt.