På veg ut til Koløyholmen dukkar det opp eit stort skilt med tilbod om kjøp av naust, og me svingar ned mot Kuarvågen.

Der står det eit endå større skilt med god informasjon, og me ser rett over vågen bort til anleggsområdet der det har vore aktivitet sidan slutten av august. Då begynte firma Waage Anlegg å mudre og grave og lage kaifrontar. Maskinparken tel tre store gravemaskiner, ein dumper og ein borerigg.  I mars månad skal det vere klart til forskaling og betongarbeid på nausttuftene. Også den jobben skal gjerast av Waage Anlegg. Seinare tek Frontagruppen fatt på sjølve byggjearbeidet. Til saman skal det byggjast 23 uisolerte naust i to storleikar, 40 eller 32 kvadratmeter. Det er og høve til å kjøpe ferdig naustplass viss ein vil byggje sjølv. Tilbodet frå Frontagruppen omfattar følgjande: Moderne naust med tilkomstveg for på/avlessing, eigen parkeringsplass og felles båtopptrekk. Som nemnd er det mudra inne i vågen for å få god djupn for seilbåtar. Området er godt skjerma for ver og vind og har gode soltilhøve, kan ein lese på nettsida til Frontagruppen (www.frontagruppen.no). Lokal kontaktperson er Johannes Koløen.
Gravemaskinkøyrar Terje Træet er i ferd med å mure kaifront når me kjem på  besøk. Ein stor stein (cirka to tonns vekt) vert lagt ned i sjøen med varsemd slik at han blir liggjande stødig. Inne i maskinen følgjer han med på ein dataskjerm som viser djupn og rett plassering. Terje seier det er 1,5 m djupt i vågen på fjæra sjø. På denne årstida er det mest flod og meir krevjande murarbeid. Dei store steinane kjem frå skjeringa der nausta skal stå, men det er og tilkøyrt masse frå eit steinuttak på Vastølen, fortel dagleg leiar i Waage Anlegg, Inge Andreas Waage.                                                                                                                                                                                                                                                    Litt lenger borte er to menn opptekne med å lade 54 hol som skal sprengjast. Odd Jarle Tislevoll stappar 100 kilo dynamitt i desse hola og Kjartan Sæbø fyller heilt opp med grov grus. Etter sprenging skal nausttuftene planerast. Før me forlet anleggsområdet fortel Terje Træet at alt arbeid har gått fint utan uhell, til glede for alle medverkande.

Ingressbilete: Her skal nausta byggjast. Foto Turid Sandvik