Frå Bømlo-nytt har me fått ein ny biskop-sak. Denne gongen i ein meir offisiell samanheng.

Under prostidagen i Bømlo kulturhus i helga, arrangert av Sunnhordland prostiråd ønskte sokneprest Olav Johannes Oma og medlem av prostirådet Hilde Karin Vedøy Eiken, biskopen velkomen til den første offisielle handlinga den nye biskopen har hatt i vårt prosti.

Hovudtemaet for prostidagen var å samla alle dei nye sokneråda i prostiet, og det vart lagt opp til ymse seminar i samband med dette.

Oma og Vedøy Eiken overrekte biskopen eit eksemplar av Jan Rabben si bok «Sunnhordland i fugleperspektiv».

Foto: Håvard Hammarstrøm, BØMLO-nytt.