Harald Rydland saman med Knut Arild Hareide. Arkivfoto: Ingrid Hovstad

Knut Arild Hardeide meiner det ikkje er grunn for fylkespolitikarane å velje vekk Hordfast for å få prioritert E16 mellom Bergen og Voss.

– Eg meiner det er veldig bra fylkespolitikarane vel å gjere prioriteringar, men Hordaland har fleire veldig gode prosjekt. Målet mitt er at det skal vere fleire gode prosjekt for Hordaland når me legg fram NTP, seier Hareide i eit intervju med NRK Hordaland torsdag.

– Både jernbanestrekning og vegstrekning for E16 er viktig for oss, men Hordfast er også gode prosjekt.

– Kan me konkludere med at håpet ikkje er ute for å få begge deler? spør programleiaren.

– Det kan du trygt seie, svarar bømlingen.

Hareide har fått uttalar frå dei åtte lokallaga til Kristeleg Folkeparti i Sunnhordland, der dei oppmodar han på det sterkaste å prioritere Hordfast. Leiarane for dei åtte lokallaga møttest i går til ein felles front ved ferjekaien i Sandvikvåg.

– Dette er sjansen me har for å få prioritert prosjekt av Vegvesenet. Då kan eg ikkje skjøne kvifor fylket skal seie nei til dette, seier gruppeleiar i Stord Krf, Torbjørn Brosvik til NRK.