Agnar Aarskog (Ap) kastar handkledet inn og gir seg i politikken etter 24 år. Motivasjonen er blitt borte, seier han. Foto: Jonas Sætre/Stord24

– Eg har vore med på hardare tak enn det me nyleg har opplevd i Fitjar-politikken, seier varaordførar Agnar Aarskog (Ap) i ein kommentar til skule- og budsjettsaka som var det store samtaleemnet i Fitjar før jul.

Av: Heidi Eikremsvik, Stord24

– Eg synes ikkje det var noko grunnlag for å bruke klubba i budsjettmøtet. Mi vurdering var at det som skjedde, var innanfor, og at ho måtte kunne reagere på det ho meinte var feil bruk av tal i opposisjonen sitt budsjett. Harald Rydland (Krf) sådde tvil om rådmannens tal var rette, seier Aarskog, og meiner at dette ikkje går på person, men på sak.

Vi har bede Aarskog, som har fartstid i fitjarpolitikken i 24 år, om hans kommentarar til budsjettmøtet 19. desember som etter kvart fekk høg temperatur og av fleire vart oppfatta som kritikkverdig leiing av ordførar Wenche Tislevoll  (H).

Vil ha høgare takhøgde

Som varaordførar kunne Agnar Aarskog ha klubba ordføraren og stogga det som kunne opplevast som brot på reglementet i kommunestyret, men det gjorde han ikkje.

– Kanskje vil eg ha høgare takhøgd enn andre i kommunestyresalen?, spør Aarskog.

– Korleis var det å oppleve at ditt eige parti delte seg i skulesaka, og at nokre valde å gå saman med opposisjonen for å berge grendeskulane?

– Det var jo ei ømtåleg sak, og eg har jo forståing for at særleg representantar som kom frå dei ramma grendelaga, ville gå mot nedlegging.

I tolvte time rett før det siste budsjettmøtet valde Høgre og Arbeidarpartiet likevel å gå for ei løysing med å berge skulane, etter å sett dei negative reaksjonane i bygdene av budsjetthøyringa der forslaget deira var å leggje ned Øvrebygda skule og halda fram med Selevik skule, men berre 1.-4. trinn.

– Ingen går i demonstrasjonstog for dei eldre

Det endelege budsjettforslaget deira vart difor å halde fram begge skulane, og flytte sjuandklassene til Rimbareid barne- og ungdomsskule. Opposisjonen ville berge begge skulane utan å flytte klassar.

– Ingen tvil om at skule engasjerer, men me har også andre utfordringar, som til dømes i eldreomsorgen. Denne er blitt teken ned fleire millionar i dei næraste åra, men det er ingen som går i demonstrasjonstog av den grunn. Kvifor?, spør Aarskog.

Sjølv trur han det vil bli trongare i fitjarpolitikken framover og at det er ingen signal om store, nye inntekter framover.

Har mista motivasjonen

I budsjettmøtet 19. desember meldte Agnar Aarskog at han etter denne perioden sluttar i politikken, etter 24 år. Av dei åtte år som varaordførar og åtte år som ordførar.

– Motivasjonen er ikkje den same lenger. Heller ikkje engasjementet, og då føler eg at det er rett å trekkje seg ut.

Han vil få nok å hengje fingrane i vidare likevel, med styreverv i fleire styre og som deltakar i frivillig idrettsarbeid, seier han.